Medicinkortet: Issues Vers. FMK-Online 2.42.3


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5552   fmku afvises af ny fmkvalidering ved opret recept-bestilling som medhjælp (afh. af 1.4.6 E5) Bug  
FMK-6011
{color:#000000}Der oprettes flere end 10 doseringsperioder.{color} {color:#000000}Pga. for mange perioder (flere end ti), kommer der en fejlmeddelelse, der først kommer, når ordinationen sendes til FMK. Fejlmeddelelsen hjælper brugeren ikke på vej til at se, hvad der er forkert og skal rettes.{color} {color:#000000}En bedre fejltekst og gerne en fejltekst allerede under oprettelsen af ordinationen vil være ønskeligt. Alternativt en nummerering af perioderne og en tekst, der gør brugeren opmærksom på, at der kun kan oprettes op til 10 doseringsperioder.{color}
Flere end 10 doseringsperioder Improvement FMK-online
FMK-6184   Uigennemskuelig fejl, hvis man forsøger at komme på FMK-online som admin uden at være på et whitelistet net Improvement FMK-online
FMK-6225   Medicinadministration ser ikke smukt ud i IE Bug FMK-online
FMK-6343   Pakningssubstitution på lægemidler uden fast pris (LMS05) Bug  
FMK-6412   Brug dublet flaget i FMK's Yder registeret Bug  
FMK-6470   Ved skift imellem to eller flere roller, der er baseret på egen autorisation, caches det omvekslede idkort Bug FMK-online
FMK-6482   Det der mangler i fuldmagts implementationen i FMK-Online Improvement FMK-online