Medicinkortet: Issues Vers. FMK 1.4.6.40


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-6417   ASCP00126829 Fritekst konvertering i kombination med Efter behov Task  
FMK-6444   ASCP00127009 Nye lange doseringstekster byttes om ved overlappende fast/pn periode Bug Data justering
FMK-6477
Denne rettelse er implementeret i.f.m. de nye lange doseringstekster, og vil derfor i første omgang kun være aktiv i testmiljøerne - indtil de nye lange doseringstekster aktiveres i produktion.
0,5 må ikke laves om til 1/2 i dosis-til-tekst Story Data justering
FMK-6478
Fejlkode 221 omkring forkert kombination af dag-nummer + iterations-interval får en ny bedre forklarende tekst.
Fejlkode 221 skal have bedre tekst Improvement Intern
FMK-6480   Skema valideringsfejl i ListPackingGroups ved nedlagte apoteker Bug Intern
FMK-6483   1.4.6E6, Opret skema og adgange i FMK + Historik Services New Feature Snitflade
FMK-6486   DD PDF, lukkede DD-kort skal vises på PDF'en indtil periode er afsluttet Bug  
FMK-6494   Hurtigløber spærring skal afvise nye slowdowns hvis for mange tråde bliver optaget Bug Intern
FMK-6496   VKA dosistiltekst fejler, for justeringsperiode uden slutdato Bug Intern
FMK-6499   DD, Unsupported operation i StartEffectuation af DD Period Bug Intern
FMK-6505
Kaldes Hent DD perioder med et kortId på et lukket/udløbet kort, tillades dette nu, så længe kortet har tilhørt personen. Kaldes servicen uden angivelse af DD-kort findes perioder på lukkede kort ikke.
DD, Tillad Hent Perioder på slettet DD-kort Improvement Validering
FMK-6507   Automatisk receptfornyelse fejler med LMO er ikke aktiv Bug Intern
FMK-6510
Denne rettelse er implementeret i.f.m. de nye lange doseringstekster, og vil derfor i første omgang kun være aktiv i testmiljøerne - indtil de nye lange doseringstekster aktiveres i produktion.
VKA tilrettede lange doseringstekster - flere muligheder jvf ny implementeringsnote Story Data justering
FMK-6514   Fejlende validering af IDWS assertions skal ikke logges som ERROR Bug Intern
FMK-6515
Når man hente DD kort og får et lukket kort retur som stadig er aktiv pga, ikke afsluttede, ekspederede perioder. Så skal FMK sortere eventuelle planlagte perioder fra i svaret, da disse ikke kan/skal benyttes.
DD, Lukkede men stadig aktive kort, fjern planlagte perioder fra svaret Bug Intern
FMK-6517
Effektueringer uden en UnitCode men med en Value, fx "0.0" får FMK til at fejle, value skal ignoreres i stedet hvis der ikke er angivet en unit.
Effektuerede pakninger uden unit men med value fejler Bug Intern
FMK-6577   Send e-boks beskeder til patienter New Feature Ny funktionalitet