Medicinkortet: Issues Vers. FMK 1.4.6.39


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-6367   Implicit samtykke sendes stadig til minlog Bug Intern
FMK-6426   Privatmarkeret borgervalgt LMO returneres når man ikke har valgt borgervalgt Bug  
FMK-6439
Det er blevet ønsket fra begge DD apoteks-systemerne at kunne substituere på pakkeapoteket efter pakkeapoteket har overtaget kontrollen med at starte pakningen, det ønske efterkommes hermed.
DD, tillad substitution ved pakkeapoteket efter pakning påbegyndt Bug Intern
FMK-6445   DD, FMK skal også hente lukkede DD-kort ved hentning af historiske data Bug Intern
FMK-6448   DD, advarsel ved aktive DD-kort hos forskellige apoteker Improvement Snitflade
FMK-6451
For at undgå af DD-kort forsvinder fra fx PDF'en når et apotek nedlægger et DD-kort, indføre vi en håndtering således at der ved nedlæggelse af kort er en ekspederet periode som endnu ikke er afsluttet, vil FMK sættes kortets nedlæggelse til denne dato, og herefter vil der optræde en advarsel på kortet som fortæller at kortet er nedlagt men stadig vises pga ikke afsluttede perioder.
DD, nedlægning af DD-kort, skal først ske fra slutdato på sidste ekspederede periode Story Data justering
FMK-6454
Efter aftale med apoteks-systemerne, laves der en advarsel hvis udleveringsapoteket lægger halv/kvarte doseringer på dosiskortet, men pakkeapoteket ikke har mulighed for at dele det enkelte lægemiddel.
DD, advarsel vedrørende delbarhed New Feature Validering
FMK-6455   ConcurrentModificationException i hurtigløberspærring Bug Intern
FMK-6456
Implementeret en alternativ service til at hente receptanmodninger for en organisation: https://wiki.fmk.netic.dk/doku.php?id=fmk:1.4.4:hent_organisations_receptanmodninger
E5 Søg receptanmodninger New Feature Snitflade
FMK-6457
Der indføres en ny advis ved hvert status-skift for en DD-periode, denne er i første omgang tiltænkt apotekerne, således de kan holde øje med periodens status frem og evt tilbage.
DD, afsend advis ved DD-periodes status-skift New Feature Ny funktionalitet
FMK-6459   Tag højde for manglende ydere i SOR New Feature Ny funktionalitet
FMK-6461   DD, Hent DD-kort advar også om manglende recept hvis der kun er recept med ventende annullering Bug Intern
FMK-6463
Vil i første omgang kun være aktiv i testmiljøerne. Der kommer en udmelding på FMK-Teknik vedr. aktivering af de nye tekster.
Tilrettede lange doseringstekster Story Data justering
FMK-6465
Der er opdaget en fejl i DD pdf'en således at der ikke kan hentes et print hvis DD-kortet indeholder en planlagt administration som ikke gentages og ikke har en slutdato. dette rettes.
DD pdf, håndter ikke-iterede doseringer uden slutdato Bug Intern
FMK-6467
Fremover vil det ikke længere være muligt at oprette en ikke itereret planlagt dispensering, hvis ordinationens dosering er itereret. Samtidig vil FMK fremover også indsætte en slutdato for ikke itererede doserings-perioder hvis dette er undladt, denne vil svare til den sidste definerede dag i doseringen.
DD, nye regler for ikke itererede doseringer på planlagte dispenseringer New Feature Validering
FMK-6468
Denne rettelse er implementeret i.f.m. de nye lange doseringstekster, og vil derfor i første omgang kun være aktiv i testmiljøerne - indtil de nye lange doseringstekster aktiveres i produktion.
VKA tilrettede lange doseringstekster Story Data justering
FMK-6476   Tilret fritekst-konvertering: tekster må ikke indeholde varighed Task Data justering