Medicinkortet: Issues Vers. FMK-Online 2.39.2


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-6369   Man kan ikke genoptage et dosiskort der er sat i bero hvis registreringen har en reportedby Bug FMK-online