Medicinkortet: Issues Vers. FMK-online 2.40.3


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5327   VKA Redigering af LMO med 'gammel' dosering - støtte til ny struktur mangler Improvement  
FMK-5522   VKA Indskyd periode fejler hvis der ikke er en fast periode først Improvement  
FMK-5956
{color:#000000}Jeg opretter en dato for næste kontrol til om flere end to måneder. Dette må man ikke. Jeg sætter derfor flueben i ”Kontroldato ikke relevant” uden at slette næste kontroldato. Den tidligere kontroldato bliver dog ikke slettet eller overstyret af kontroldato ikke relevant, hvorfor der fortsat vises fejlmeddelelsen om, at næste kontrol ikke må ligge mere end to måneder frem i tiden.{color}
VKA: Kontroldato bliver "hængende" Bug FMK-online
FMK-5960   VKA - fejltekst forkert placeret på skærmbilledet Bug FMK-online
FMK-5961   VKA - Forkert fokus af fejltekst ved opstartsskemaet Bug FMK-online
FMK-5962   VKA - opstartsskema - manglende brugerunderstøttelse af doseringsslutdato Bug FMK-online
FMK-5963   VKA: Manglende tekst jf. GK 5.2.1 Bug FMK-online
FMK-5967   VKA - ikke muligt at rette fra fritekst til struktureret tekst Bug FMK-online
FMK-6047   Vi skal gå fra at bruge tslint til eslint, når det kan lade sig gøre Story FMK-online
FMK-6195   Når man skifter mellem de forskellige drug typer i DrugPanel og tilskudsklausulen er valgt, så ændrede tilskudspanelet sig ikke Bug FMK-online
FMK-6224   Skal FMK-Online validere på substitutionsgruppe i stedet for lægemiddelnavn, form og styrke, når man skifter lægemiddel Story FMK-online
FMK-6284   FMK-Online skal kalde ECPR servicen som system når den laver opslag på ECPR numre Bug FMK-online
FMK-6293   FMK-Online laver forkert opslag ned i det replikerede ecpr dataset Bug FMK-online
FMK-6297   Forkert tekst ifbm. med seponering / annullering af recept Bug  
FMK-6307   Skjult fejl når lægemiddelfeltet cleares Bug FMK-online
FMK-6339   "DDV Supporter" adgang virker ikke for ELS Bug Intern
FMK-6340   Fjern Medicintilskudsfanen på LMO niveau iflg. aftale med Morten Krydsfelt Bug  
FMK-6348   Understøttelse af VKA i fmkp New Feature FMK-online
FMK-6354   Opret PN dosering er gået i stykker Bug  
FMK-6363   ASCP00126156 Valg af erstatnings ydernummer 0990027 fejler med skemavalidering Bug  
FMK-6371   Dosering uden døgnbegrænsning bør ændres, så det er nemmere at forstå Bug  
FMK-6378   favicon.ico giver java.lang.UnsupportedOperationException for oiosaml i FMK-Online Bug FMK-online
FMK-6383   Effektuering panelet i opret of effektuer løs recept sender altid PackageDispensed.PackageNumber som source Medicinpriser Bug  
FMK-6385
Visse specialtegn er ikke tilladt på recepter. Tegnet ½ bliver nu tilladt. Eksempelvis i doseringstekster.
CLONE - Receptmodulet/FMK bør kunne håndtere ½ som doseringstekst Bug Validering
FMK-6389   PN doseringer overføres ikke til receptens doseringstekst Bug  
FMK-6395   Fjern Internet Explorer 10 fra listen over supporterede browsere Improvement FMK-online
FMK-6406   Konfigurerbart link til tilgængelighedserklæring Improvement FMK-online
FMK-6413   Understøt også SOR typen Behandlingscenter for stofmisbrugere Bug