Medicinkortet: Issues Vers. RM 1.37.16


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-2434   Slettejobbet opdaterer ikke modified når recepter ugyldiggøres Bug Intern
FMK-5339   Fjern og advisclient og auditlogclient via http fra receptmodul Task Intern
FMK-5553   Oprydning i SDM/RM brug af Source og OrganisationIdentifierSource Story Intern
FMK-6305   Restore fejler både i RM og FMK hvis der anvendes nye organisationstyper Bug Intern
FMK-6312   FMK fejler hårdt ved CancelOrder på lukket/annulleret/udløbet recept Bug Intern
FMK-6359
Visse specialtegn er ikke tilladt på recepter. Tegnet ½ bliver nu tilladt. Eksempelvis i doseringstekster. Bemærk at dette indtil videre kun tillades i testmiljøerne, ikke i produktion.
Receptmodulet/FMK bør kunne håndtere ½ som doseringstekst Bug Validering
FMK-6374
Source=Test (kun anvendt i testmiljøer) er ikke længere tilladt. Hvor det har været anvendt rettes det i stedet til source=Local.
Source=Test på recepter skal igennem en read-repair Bug Data justering
FMK-6386
Prefix 'Fejl under datakontrol: ' er fjernet fra de fejltekster hvor den stadig optrådte.
Opdater forældede fejltekster. New Feature Validering
FMK-6388   Receptmodul, mere konkret advarsel hvis recept ikke kunne findes Improvement Validering
FMK-6392
Hvis der indberettes ekspeditioner i fremtiden, resulterer det nu i en pæn valideringsfejl.
InternalServerError i Receptmodulet Bug Validering