Medicinkortet: Issues Vers. FMK 1.4.6.34


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-6102
Der implementeres en filtrering således at seneste DD-effektuering i DoseDispensingSummary på E4 kun forekommer hvis den er foretaget indenfor en konfigurerbar tidsperiode, default sættes denne til 3 måneder. Bemærk at 1.4.4, E1 og E2 ikke er inkluderet i dette.
Filtrering af meget gamle DD effektuering i DD summary Improvement Data justering
FMK-6159   DrugVO laves ikke korrekt for Drugs med name og uden DrugId Bug Intern
FMK-6169
Refaktorering intern af valideringskode for DD-perioder. Således det sikres mest muligt af alle services benytte det samme kode, så det sikres valideringer virker ens på tværs af services.
Refactoring af DD periode validering Bug Validering
FMK-6211
Forkert placering af pausen og forkert angivelse af varighed af pausen.  
Fejl i doseringstekst Bug  
FMK-6228   Log fejlkode 3101 med Warn frem for Error Story Intern
FMK-6235
SearchMedicineCard returnerede søgetidspunkt i CreatedDateTime i stedet for receptens oprettelsestidspunkt. Det er rettet.
Søgning på recepter returnerer altid dags dato i createdDateTime Bug Data justering
FMK-6237   DD, StartEffectuation, fra Planned til NoEffectation til ReadyForPacking, sæt Deadline mm korrekt. Bug Intern
FMK-6240
FMK automatisk recept-fornyelse håndtere ikke personer med eCPR eller medicinkort til institutioner, dette rettes der op på.
Automatisk DD receptfornyelse, skal også håndtere ikke CPR personer Bug Intern
FMK-6243
FMK's automatisk receptfornyelse tjekkede om der allerede er en anden åben recept med længere gyldighedsperiode før den sender en anmodning. En recept kan dog også være åben hvis den er i "ventende annullering" dvs hvis apoteker har påbegyndt ekspedition og lægen herefter har annulleret recepten. Recepter i denne tilstand skal den automatisk fornyelse se bort fra.
Automatisk DD receptfornyelse, skal ignorer nyere recepter med ventende annullering Bug  
FMK-6249
Fejl ved startEffectuationOfDDPeriod og advarsel på DD kort om behandling der er afsluttet, kom kun hvis behandlingen var opdateret. Det betød i praksis at den kun ville komme i forbindelse med en straksseponering. Det er nu rettet så det også kommer til at gælde hvis der er tale om en behandlingsslutdato der bliver overskredet.
DD: Fejl og advarsel om Afsluttet behandling kommer kun ved straksseponering. Bug Data justering
FMK-6250
Hvis Lægemiddelordinationen har behandlingsstart og/eller behandlingsslutdato, tages der nu højde for disse i døgndosisvalidering. Det vil sige hvis der er planlagt administration uden for behandlingsperioden resulterer det i døgndosis advarsler.
DD: Døgndosisvalidering skal tage hensyn til Behandlingsslut Bug Data justering
FMK-6252
StartEffectuationOfDDPeriod fejler hvis der er en lægemiddelordination på DD kortet, der udløber inden DD periodens startdato. Dette udløser også advarsel på Hent DD kort. Tidligere har det kun været hvis behandlingen allerede var udløbet på kaldstidspunktet.
DD: Fejl / advarsel hvis behandlingen afsluttes inden DD periode start Improvement Validering
FMK-6253   DD: StartEffectuation skal ignorere recepter med ventende annullering Improvement Validering
FMK-6254
FMK har i nogle scenarier ikke fået beriget med korrekte stamdata for LMO effektueringer, specielt pakninger har været ramt af dette.
Ordinations-effektueringer beriges ikke altid med stamdata hvor muligt Bug Data justering
FMK-6256
Døgndosis-validering har ved en fejl ikke kigget på den seneste version af ordinationen som var tilknyttet dosiskortet ved påbegyndelse af perioden. Dette rettes således det stemmer overens med funktionaliteten i Hent DD kort, således kigges der altid på den version som seneste er tilknyttet DD-kortet.
DD, døgndosis-validering tjek op med version på PD i StartEffectuation ligsom i hent DD-kort Bug Intern
FMK-6271
FMK fejler hvor der hentes for en periode hvor et af lægemiddelerne er source Local og ikke har en sourceDate, dette er helt tilladt og skal fixes i vores ende.
DD, NPE i GetPackingOverview, source local Drug uden sourceDate Bug Intern
FMK-6273   RuntimeException i dosis-til-tekst ved 2 doseringsperioder hvor den første er tom Bug Intern