Medicinkortet: Issues Vers. FMK 1.4.6.33


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-6135
I nogle tilfælde hvor IncludeEffectuations=false får man alligevel effektueringerne med tilbage, dette rettes.
Hent recept service filterer ikke effektueringer fra korrekt ved IncludeEff=false Bug Data justering
FMK-6136   Fejl i Ombrydning på DD PDF Bug Data justering
FMK-6141
Liste på PDF over DD ordinationer der mangler på DD kortet skal indeholde alle DD ordinationer indtil der findes perioder på DD kortet.
DD PDF skal vise ikke tilføjede recepter indtil der findes DD perioder Bug Data justering
FMK-6147
Det har tidligere være muligt at oprette nye receptanmodninger/bestillinger på en patient som var markeret død, dette skal ikke længere være muligt. Samtidig fjernes evt bestillinger fra svar til services, på lige fod med receptanmodninger.
Fjern mulighed for at oprette receptanmodninger/bestillinger for afdød patient, fjern bestillinger fra svar Bug Validering
FMK-6153
Efter aftale med SDS og apoteks-leverandørerne, opdateres GetPackingOverview & SubstitutePackagedDrug til at indeholde et pakkenummer som beskrevet i udsendt materielle.
DD, Pakkenummer med i GetPackingOverview, og relaterede ændringer Improvement Snitflade
FMK-6164
Automatisk oprettelse af receptanmodning på DD recepter der er tæt på udløb skal ikke udløses ifm apoternes preflight. Først når de reelt starter behandlingen af en DD periode.
Preflight skal ikke udløse autoRenew af DD recepter Bug Data justering
FMK-6166
Substitutions-valideringen har ved en fejl benyttet seneste valide version af et lægemiddel, til at finde substitutions-gruppe. Det skal den ikke, det skal fejle hvis substitution er udgået af taksten, da det tæller som ikke værende i substitutions-gruppe længere.
DD, Substitutions-validering i hent dd kort skal ikke benytte fallback på udgåede lægemidler Bug Intern
FMK-6167   DD, Subtitution med udgåede lægemidler fra taksten på PlannedDispensing forbydes Bug Validering
FMK-6179
Der er opdaget en fejl hvor, hvis apoteket har lavet en DD effektuering på en recept, men ikke har kunne angive et varenummer, men i stedet har angivet lægemiddel, så har FMK ikke sendt dette lægemiddel med ud.
DD Effektueringer på recepter viser ikke drug hvis pakkenummer mangler Bug Intern
FMK-6183
Hvis lægemiddelordinationens dosering er angivet som mængde aktivstof  (g, mg, eller mikrogram) skippes døgndosisvalidering i forhold til den planlagte administration.
DD: Undlad døgndosisvalidering ifm dosering i indholdsstofmængde Improvement Data justering
FMK-6189   Kasseret fra dato ønskes med på DD pdf Bug Data justering
FMK-6191   db exceptions i StartEffectuationOfDDPeriod Bug Intern
FMK-6198
An error in the response mapping cause the needed PackagedDateTime to not always be inserted into the response. This is now fixed.
DD, GetPackingOverview, mapper ikke altid PackagedDateTime korrekt Bug Intern
FMK-6202
Påbegynd ekspedition af DD servicen har i nogle tilfælde kunne validere forkert på periodens nuværende status, hvilket muliggjorde ulovlige status-skift, dette rettes.
DD, Påbegynd ekspedition, valider korrekt på periodens nuværende status Bug Validering
FMK-6203
Vi har konstateret at der er en mulig ureglmæssighed i måden hvorpå både Start og AbortEffectuation af DD periode tillader at man kan flytte perioder til forskellig status, vi fjerne denne mulighed med en ny validering.
DD, Start/Abort effectuation, valider mod der flyttes til forskellige status i samme request. Bug Validering
FMK-6204
AbortEffectuation har ved en fejl i visse situationer ikke korrekt kigget på alle de afbrudte perioders status inden den laver en status-skift, dette rettes.
DD, AbortEffectuation skal tjekke alle periode-status før den forsøger på ændringer Bug Intern
FMK-6206
AbortEffectuation var blevet overset da validering blev indført i StartEffectuation, dette retter vi hermed op på. Valideringen om at perioder i "Ekspederes ikke" kun kan skifte status hvis der ikke er overlappende perioder vil derfor også komme hvis AbortEffectuation benyttes.
DD, AbortEffectuation valider om periode i NoEffectuation må genbruges, på lige fod med StartEffectuation Bug Validering
FMK-6210   DD PDF viser ikke doseringer, hvis der er anvendt ikke itereret planlagt administration Bug Data justering
FMK-6215
Vi har kunne se ekspempler i produktion hvor der ved status-skift af DD-periode er blevet sendte samme periode flere gange i samme request. Dette kan give uklare fejl, og bør heller ikke forsøges. Der indføres derfor en ny validering mod dette.
DD, Valider ved status-skift at der ikke er medsendt samme periode flere gange Bug Validering
FMK-6216   Oprydning af gamle properties Story Intern
FMK-6222
Advarsel "Der findes dosisdispenserede recepter, der ikke er på dosisdispenseringskortet" skal ikke komme på supplerende perioder. Til gengæld skal den komme på andre perioder hvis der findes DD recepter der KUN er tilføjet på DD kort med supplerende perioder.
DD: Advarsel LMO ikke på DD kort, hvis kun på Supplerende periode Improvement Data justering
FMK-6223
LMO's der er så gamle at lægemidlet ikke har en angivet source, fejler grimt i forskellige services. Dette skal den ikke.
DD, Håndter ordination med drugs uden source bedre Bug Intern
FMK-6236
FMK har ved en fejl sorteret åbne bestillinger fra kaldet til Hent recept, hvis man ikke samtidig hentede effektueringer. Dette rettes således at alle bestillinger som ikke er effektueret stadig returneres.
Hent recept, returner stadig ikke effektueret bestilling hvis includeEffec = false Bug Intern