Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-6055
DD perioder med status: Pakning afsluttet, Ekspederet, Kasseres, Ekspederes ikke &  Ikke udleveret af apoteket vil ikke påsættes advarsler omkring pakkeapoteks sortiment.
Ingen advarsler om sortiment på perioder der er pakket Improvement Data justering
FMK-6069
Der er tidligere indført en validering at akutte DD perioder med status supplerende pakning, ikke må oprettes på kort med perioder af anden type, dette skal også gælde hvis tingende oprettes i omvendt rækkefølge.
Ingen opret ikke akut DD period på kort med supplerende pakninger Bug Validering
FMK-6080   DD, substitutions-validering fejler for gamle ordinationer uden source Bug Validering
FMK-6088
Hvis der er advarsler vedrørende en planned dispensing, skal den vises på det periodespecifikke dosiskort, selv om den ikke pakkes i den pågældende periode
Filtrering af PlannedDispensings med Warnings Bug Data justering
FMK-6089   Forbedret logning i E3 services Improvement Intern
FMK-6091
Hvis validering af sammenhæng mellem CVR i certifikatet og lokationsnummer i OrgUsingId er disablet midlertidig for et specifikt apotek, skal det gælde både bruger kald og systemkald.
PharmacySystemAuthenticator skal også bruge orgUsingIdAuthenticatorCvrWhiteList Improvement Validering
FMK-6092   Genordinering på LMO med udgået lægemiddel skal tillades Bug Intern
FMK-6094   Fjern OrgUsingId type validering for SOR, skal kunne benyttes af alle Story Intern
FMK-6101   DumpRestore, NonClinicalModificators skal dumpes/restores korrekt Story Intern
FMK-6103   Source-reperation for Source=Local for takstlægemidler skal også fungere for udgåede lægemidler Bug Data justering
FMK-6105
Det beregende DD-kort er tidligere blevet disablet, men den fjernes nu helt.
Fjern det beregnede DD-kort helt fra FMK. Improvement Intern
FMK-6107   På Dosisdispenseringskort i 1.4.6 skal nameprotection overrules Improvement Data justering
FMK-6108
Der har været en fejl som har gjort at man kunne af-kassere en DD periode, også selvom der var blevet oprettet en anden periode hvor der over overlappende dage på. Dette skal ikke være muligt.  
UndoDiscardDDPeriod, skal fejle hvis den kasserede periode ikke normalt ville kunne oprettes Bug Validering
FMK-6112
Der er nået en enighed mellem apotekssystem-leverandørende af det KUN skal være pakkeapoteket som må kalde servicen "Annuller Pakning" for at undgå at udleveringsapoteket genbruger en periode hvis den rent faktisk er pakket og sendt.
Annuller pakning af DD service, må KUN kaldes af DD-kortets pakkeapotek Story Validering
FMK-6113   DD pdf, recept-udløb skal bruge doserings-slut hvis denne er mindre Story Data justering
FMK-6118
Det er blevet ønsket at åbne op for at kalde denne service som system-kald, da der ikke kan være nogen person følsomme data i kaldet, er dette blevet godkendt.
Mulighed for at kalde ListPackingGroups med VOCES Improvement Intern
FMK-6119   Tillad kald til GetPackingOverview med perioder af status "Ekspederet" og "Kasseres" Story Intern
FMK-6121   Fjern redundant source og sourceDate fra DrugVO Bug Intern
FMK-6122   Receptanmodninger vedrørende døde personer skal ikke hentes Bug Data justering
FMK-6125   Mulig NPE ved audit/minlogning fra data-repair job Bug Intern
FMK-6127
Hvis der er warnings vedrørende planned dispensings, skal de returneres uanset om det pågældende lægemiddel er planlagt administreret i den aktuelle DD periode.
StartEffectuationOfDDPeriod skal returnere warnings selv om der ikke pakkes noget i perioden Bug Data justering
FMK-6129   GetDoseDispensingPeriods og CreateDoseDispensingPeriod, skal kunne kaldes som Apotekersystem Improvement Validering
FMK-6132
Det vil blive muligt at andre perioder overlapper med DD perioder i status "Ekspederes ikke", dog vil perioden i status "Ekspederes ikke" +*IKKE! længere kunne skifte status herefter så længde andre perioder overlapper med.*+
DD, Tillad perioder at overlappe med perioder i status "Ekspederes ikke" Story Validering
FMK-6133
For at undgå komplicerede fejlscenarier hvor perioder kan ende med at være låst fast, bliver der lavet en validering om at der ikke må oprettes (eller opdateres til) akutte perioder såfremt en patients DD er i bero.
DD, Akutte perioder må ikke oprettes mens DD er sat i bero Bug Validering
FMK-6134
Oversættelse af visse ofte anvendte fritekst-doseringer til strukturerede doseringer på oprettelsestidspunktet. Oversættelsen er p.t. ikke aktiveret, og der vil komme særskilt udmelding herom på fmk-teknik.
Oversæt visse fritekstdoseringer til strukturerede doseringer ved oprettelse Story Data justering
FMK-6137   Erstat-recept på LMO med Drug source Local uden SourceDate fejler Bug Validering
FMK-6138
FMK laver har warnings omkring forskellige indtagelses-vejledning på samme tidspunkt (samme pose), denne fejler dog grimt hvis der sammenlignes planned dispensings hvoraf en endnu ikke har en planlagt administration. Dette rettes så der ikke sammenlignes med de PD hvor der endnu ikke er en lavet administration på.
DD, warning over overlappende indtagelses-vejledning på samme tidspunkt fejler for PD uden administration Bug Intern
FMK-6139
Erstat-recept fejlede grimt hvis Ordinationen har et Drug uden DrugId og Source, dette skal tillades.
Erstat-recept, LMO uden DrugId fejler grimt. Bug Intern
FMK-6143
Servicen "afbryd ekspedition af dosisdispenseringsperiode" indholdt stadig kode tilhørende den gamle "akut" løsning, dette skaber problemer i forhold til korrekt brug af den nye akut-løsning.
DD, Afbryd pakning, fjern gammel "akut" funktionalitet Bug Intern
FMK-6149   Sammensatte regler ved konvertering af fritekstdoseringer Story Data justering
FMK-6150
Efter megen snak omkring akut-håndtering er det blevet besluttet at apoteket også må markere en periode akut hvis perioden har status "Klar til Pakning", dvs at følgende statuser er dette tilladt: "Planlagt", "Apoteksbehandling påbegyndt" & "Klar til Pakning".
DD, Tillad også at markere periode akut i status Klar til Pakning Story Validering
FMK-6151   Tilføj mere logning af brugen af AsSoonAsPossible Story Intern
FMK-6155
Der har været en fejl i tjekket om hvorledes det har været muligt at oprette akutte perioder af anden type på et kort som allerede indeholder en eller flere supplerende akut periode. Dette rettes.
DD, opret af akutte ikke supplerende perioder på kort med supplerende skal fejle korrekt Bug Validering
FMK-6156
Recepten på Hent Eksplicit DD kort og DD-PDF vises kun for DD-recepter.
DD, Hent DD kort, ValidPrescription skal kun vise DD-recepter Bug Data justering
FMK-6200
FMK fejler ved opret Planlagt dispensering, hvor ordinationen er gammel nok til den ikke har en source på DrugId, i disse tilfælde tager vi sourcen ud af sammenligningen i forhold til sortimentet.
DD, sortiments-validering for LMO'er uden source skal kun kigge på DrugId Bug Intern
FMK-6207
Påbegynd effektuering af DD perioder har længe haft en validering for at perioder skal startes samtidig på tværs af patients DD kort hvis de har mere end 1, her kigger den efter aktive perioder, men den har ikke inkluderet perioder i Klar til Pakning som aktiv. Ej heller perioder i Ekspederes ikke som ønskes startet i det kald man foretager.
DD, StartEffectuation af DD på flere dd kort, samtidig start inkluder periode "Klar til Pakning" og "Ekspederes ikke" i validering Story Validering
FMK-6245   ASCP00125232 NPE i dosistiltekst ved 2 perioder med kun een MMAN uden suppl. tekst Bug Intern