Medicinkortet: Issues Vers. FMK-Online 2.38.5


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-3661   Anbefalede adm.veje / indikation forsvinder ved skift mellem LMS drug og Andre lægemidler Bug  
FMK-5240   Moment versionen som FMK-Online's biblioteker bruger kan potientielt blive ramt af Redos angreb (Lav til Ingen risiko) Bug  
FMK-5286   Seponer LMO, fjern mulighed for at seponere uden at annullere anmodninger Improvement  
FMK-5302   Privatmarkering vises også hvis der kun er seponerede ordinationer, der er priv.markeret Bug  
FMK-5340   Det skal ikke være muligt at vælge udleveringsgang/-interval på magistrelle lægemidler New Feature  
FMK-5363   Throttling af Opdatér-knap Improvement FMK-online
FMK-5364   Hent først seponerede lmo'er og effektueringer, når brugeren efterspørger dem Improvement FMK-online
FMK-5496   Fremsøgning af lægemidler - slå Medicinpriser og Magistrelle lægemidler sammen Improvement  
FMK-5525   Når man opdaterer et lægemiddel og siger nej til udvidet validering, så får man en undefined error Bug  
FMK-5590   Effektuering af generisk pakke Improvement  
FMK-5595   Sortering / gruppering på indholdsstof på apotek Improvement  
FMK-5640
Når der oprettes en recptanmodning på 1.4.6 og bruger skal vælge fra ydereregister, er det muligt at vælge mere end læger. Der kommer også bedemænd frem:) Men det er jo snit falde 1.4.6, så denne funktion har vi vel ikke i produktion... det har naturligvis stor impact på prioritet af sagen. Kan lukkes, hvis det udelukkende er udviklingsmiljø.
Receptanmodning_ydereregister Bug FMK-online
FMK-5687   DD Dosisdispensering sat i bero New Feature  
FMK-5743   Information vedr. DD skal fjernes fra anmodninger Bug  
FMK-5779   Doseringsfelter mangler default felter ved assisteret oprettelse ud fra løs recept Bug FMK-online
FMK-5872   Søg dispensering, substitution for et udleveringsapotek Bug  
FMK-5912   Memoryleak i heap på fmk-online Bug FMK-online
FMK-5926   Fejlbesked bliver ikke vist for brugeren Bug  
FMK-5930   DD substitution på magistrelle lægemidler Improvement  
FMK-5933   Assistent for læge kan ikke oprette ordination med udgangspunkt i løs recept Bug  
FMK-5934   Tekstændring i 'rediger planlagt dosering' i FMK-online Bug  
FMK-5935   Hent Pakninger bliver nogle gange hentet med source Local Story FMK-online
FMK-5939   Sæt SameSite=None på session cookie Improvement FMK-online
FMK-5946   stamdata-modulet i FMK-Online skal have en property som styrer om man må kalde ECPR Bug FMK-online
FMK-5950   Redigering af DD-ordination fra en dosering (fast) til to doseringer (fast + PN) Improvement  
FMK-5971   Når man kalder on_behalf_of_authorisations så kan den fejle på ( For input string: "" ) Bug  
FMK-5980   ASCP00123629 Apotekerforeningen, genordination af udgåede lægemidler Bug  
FMK-6004
Når et lægemiddel skiftes, enten til anden styrke og/eller anden form, fremgår det ikke af historikken.
Lmo'er i historikfanebladet skal beriges med angivelse af styrke og form Improvement FMK-online
FMK-6007
Når der på test2 tilgås en testpatient med receptanmodninger og fanebladet "Historik" vælges, ligger der ingen data.
Ingen data på Historie-fanebladet, når der ligger receptanmodninger Bug FMK-online
FMK-6009   Mulighed for filtrering på DD-recepter i recept-oversigten Improvement FMK-online
FMK-6017   Modifikation af LMO ved substitution på recept ikke længere nødvendig Bug  
FMK-6018   "Move"-cursor bør kun vises over løse recepter Bug FMK-online
FMK-6039   Medicinadmininstration - vis Org. type og id i tooltip øverst Bug  
FMK-6058   Skifte fra MySQLConnector til MariaDBConnector i FMK-online Improvement FMK-online
FMK-6062   FMK-online Ny afvisningsårsag på receptanmodning Improvement  
FMK-6066   Recepter Nødsfunktionalitet: Hvis der er mere end en DeliveryInformation, så får vi ikke renderet viewet Bug FMK-online
FMK-6068   Substitutionsikon vises ikke ved receptoprettelse, når lægemidlet kun har en pakning Bug FMK-online
FMK-6076   Indrapporteret af_ DD effektuering Improvement  
FMK-6078   Mindste pakning for behandlerfarmaceuter hvor lægemidlet er udgået og ikke har substitutionsgruppe Bug FMK-online
FMK-6079   Fejl i Pakkegruppe: statusskift Bug FMK-online
FMK-6095   FMK-Online skal ikke tillade oprettelse/redigering af Magstrelle lægemidler hvor DatoForAfregistrAfLaegemiddel eller varenumre hvor UdgaaetDato er overskedet Improvement FMK-online
FMK-6098   on_behalf_of_authorisations returnerer mange duplikerede AuthorisationName Bug  
FMK-6099   Tillad DD recept også selv om dos. / behandlingsslutdato mangler Task  
FMK-6100   Vis klokkeslet på effektueringer på effektueringer fanen Task  
FMK-6106   At kalde organisation med ean strengen "undefined" får FMK-Online til at køre i ring Bug FMK-online
FMK-6115   Aktuelle løse recepter tabellen er ikke 100% Bug FMK-online
FMK-6124   Hent Pakninger for udgået lægemidler er gået i stykker Bug FMK-online
FMK-6128   FMK-Online rest FMKExceptionMapper håndterer ikke 2015._06._01.e3.DGWSFault Bug FMK-online
FMK-6130   Slå SameSite=none til på t4 sessions-cookie Improvement FMK-online
FMK-6140   Ændre Ja/Nej dialogerne så at knapperne er mere affirmative Improvement FMK-online
FMK-6172   Når vi kalder createDrugFromForm i DrugPanel, så afviger det hvordan det gøres for source Medicinpriser og Magistrel Bug FMK-online
FMK-6173   Erstat recept dialogen tager ikke højde for at en lægemiddel kan være magistrel uden fast forskrift Bug  
FMK-6175   TAB rækkefølge i FMK-online er tilfældig, når man logger ind som borger Bug FMK-online
FMK-6177   Fjern fanen Patientregistreringer fra FMKU Task FMK-online
FMK-6182   Der bliver hentet residual amount i recepter detailsView, når lægemidlet ikke er et registreret lægemiddel Bug FMK-online
FMK-6190   Når DrugPanel ændrer tilskudsklausul, så sender den en event til dens "lyttere" at værdien er true ligemeget hvad, heldivis er der ingen som bruger den værdi Bug FMK-online
FMK-6218   FMK-Online skal kunne håndtere rollen eCPR-Coordinator Bug FMK-online
FMK-6226   Hent enkelte recepter er gået i stykker Bug FMK-online
FMK-6234   FMK har ændret getPrescriptionDetails sådan at man ikke længere får Orders hvis man ikke kalder IncludeEffectuations Bug FMK-online