Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-4825   truncate retransmission0 kører flere gange Bug Intern
FMK-5873
Ny version af lange doseringstekster, der i starten dog endnu ikke er aktiveret. Der vil blive udmeldt særskilt om denne, inden den aktiveres i første omgang i testmiljøerne.
Lange doseringstekster forenkles Story Data justering
FMK-5900   SearchMedicineCard service returnerer (ukendt) / (ukendt) som for- og efternavn på receptopretter Bug Snitflade
FMK-5905
Ad hensyn til dosisdispensering laves der om således at hvis en lægemiddelordination er privatmarkeret, men den har en åben recept med en bestilling til apoteket, så har apoteket en implicit samtykke til at se denne ordination med henblik på dosisdispensering.
Laves implicit samtykke til GetDrugMedication for apotek med addresseret recept Bug Intern
FMK-5922
Vis kun ordineret lægemiddel i parentes på DD PDF når der er substitueret.
PDF-print viser ordineret lægemiddel i parentes selv om der ikke er substitueret Bug  
FMK-5943
Flere Valideringsfejl vil fremover indeholde et KeyValue sæt for ElementPath, dette er tidligere kun returneret i udvidet-valideringer, men for at hjælpe systemer som vil benytte dette til at finde den del af requested som evt. er fejlet, såfremt mere end en ting er bedt opdateret i samme kald, fx i Bulk-kald. Bemærk: Stammer validerings-fejlen i Recept-modulet, eller er der tale om fejl som opstår inden requesten rammer den enkelte service, vil ElementPath ikke opstår i svaret.
ElementPath tilføjes til Valideringsfejl-svar fra FMK hvor muligt New Feature Snitflade
FMK-5952   Magistrelle pakninger beriges ikke korrekt Story Data justering
FMK-5974   ASCP00123677 Validering af Dagnummer ift Iterationsinterval i Planlagt administration Bug Validering
FMK-5977
Fejlkode 523 & 525 validere på at der skal startes/afbrydes samme antal perioder på alle borgerens aktive DD-kort. I henhold til akut pakninger, vil vi tillade at borgeren kan have et dosisdispenseringskort til akutte supplerende pakninger. Så længde dette dosiskort KUN har akutte perioder, hvor akut markeringen er "Akut supplerende pakning for tilføjet medicinering" vil dette kort ikke indgå i valideringen om at man starter/afbryder perioder på alle patienten's DD kort samtidig så længde der stadig er en aktiv periode.
DD kort kun med aktive akutte supplerende perioder, skal tillade pakning på andre kort Bug Intern
FMK-5982   Fjern "sygeplejer" og "assistent for apoteker" roller Story Snitflade
FMK-5985
Fejlteksten siger det er muligt at angive både skip-validation for kode 10004, men samtidig benytte AsSoonAsPossible elementet, dette er ikke korrekt og derfor rettes teksten.
Forkert fejltekst til kode 535 Bug Intern
FMK-5986
Datoer i WarningQuestion is udvidede valideringer havde et forkert format: YYYY-MM-DD, dette ændres til DD-MM-YYYY ligsom andre fejltekster.
Datoer i WarningQuestion skal have format DD-MM-YYYY Bug Intern
FMK-5988
De udvidet valideringer for Dosisdispensering: 10004 & 10006-10013 skal "disables" såfremt patientens dosisdispensering er sat i bero, der opfordres til at klient-systemerne advarer lægen om at der kan være dosispakket medicin ved borgen som der skal tages hånd om når lægen genoptager dosisdispensering (Fjerner i bero).
Udvidet valideringer for dosisdispenseret medicin skal disables hvis DD er i bero Story Validering
FMK-5991
Det har været problematiseret at det er muligt at oprette en ordination med en dosering til X gange dagligt, hvor der kan være forskelligt antal. Eks. "2 tabletter 2 gange dagligt og 1½ tablet en gang dagligt" Dette indføres der en validering imod.  
Valider x * dagligt doseringer med forskellige værdier Bug Validering
FMK-5992
I StartEffectuationOfDDPeriod er det nu et krav at der findes en DD recept for alt på dosisdispenseringskortet. Hidtil er det blevet accepteret hvis blot der var en pakningsrecept. Det vil sige det nu bliver et krav og ikke blot en anbefaling at udleveringsapoteket konvereterer eventuelle pakningsrecepter til dosisdispenserede recepter inden der kan dosispakkes. DD advarsler er rettet til i henhold til samme regler
Valider for manglende DD recept ved StartDDPeriod Improvement Validering
FMK-5993
DD summary some findes på 1.4.4E4 (og E5) hent medicinkort, skal ikke benytte deadline/rullestart/rulleslut fra dosisdispenseringsperiode som har status "Ekspederes ikke" ligsom den ikke rapporterer om perioder som er kasseret.
DD Summary skal ikke benytte perioder med status "Ekspederes ikke" Bug Intern
FMK-5994
Teksterne i udvidede valideringer, både de normale og dem i & WarningQuestion ændres efter feedback fra klinikerer m.f.
Udvidede validering, nye Fejl/WarningQuestion tekster. Improvement Intern
FMK-5995   DD PDF skal vise forskelllig tekst afhængig af om der er 'gammel' DD eller ej. Improvement Data justering
FMK-5998
FMK gav en intern server fejl hvis man forsøge at lave UndoEffectuatedDDPeriod på en CPR-skiftet person, dette rettes.
UndoEffectuatedDDPeriod fejler på CPR-skiftede person Bug Intern
FMK-6000
Dosisdispensering skal foregå med lægemidler der kan unikt identificeres ud fra et DrugId, derfor skal det ikke være muligt at dosisdispenserer lægemidler uden, dette gælder også såfremt ordinationen ikke har angivet et drugid.
DD Opret/Opdater planned dispensing, LMO og evt substitution skal have DrugId Bug Validering
FMK-6002
INR er blevet fjernet fra FMK, der ændres fejlkode fra 3100 til 3101 for desupporterede kald/services som ikke længere vil kunne benyttes, frem for den nuværende "Er endnu ikke implemenreret".
Requests til INR skal have ny fejlbesked om desupport Bug Validering
FMK-6003   Udvidede valideringer ifm DD kræver planned dispensing Improvement Validering
FMK-6005
Det har før været således at oprettede man en recept på en lægemiddelordination hvor man havde en ikke struktureret dosering, som ikke havde fået sat en slutdato, ville FMK give en valideringsfejl at dosisdispenserings-slutdato skulle være angivet. Dette ændres således at FMK sætter slutdato'en til 2 år ude i fremtidig ligsom recepten. fejlkode 151 fjernes således helt.
DD recepter skal tillades for alle ordinationer - også LMO'er uden beh. og doseirngsslutdato og fritekst Bug Intern
FMK-6012
FMK's automatiske receptfornyelse skal ikke sende en receptanmodning, hvis der på samme lægemiddelordination allerede er en nyere DD recept som ikke også er ved at udløbe.
DD automatisk receptfornyelse skal tjekke om der allerede er en DD recept med længere gyldighed Bug Intern
FMK-6014   Indfør overrule af udvidet validering per whitelistning New Feature Ny funktionalitet
FMK-6020
Hvis der i 'Opdater planlat administration' ændres i Indtagelsesvejledningen, og der ikke eksplicit er angivet sekvensnummer, skal sekvensnummeret geneberegnes, da der ellers kan opstå konflikter.
Sequence number skal genberegnes når der ændres på administrationInstruction Bug Data justering
FMK-6021   StartEffectuationOfDDPeriod skal validere substitution som andre services Bug Validering
FMK-6022   Beregn ValidTo på Erstat recept skal også understøtte min/max doseringer Improvement Data justering
FMK-6023   Fjern lidt for mange "akut"-angivelser på DD PDF Improvement Data justering
FMK-6024
Beregning af DoseDispensingEndDate for recepter gøres nu også ud fra den angivne/beregnede ValidTo, frem for at der som sættes til om 2 år per default.
Beregnig af DosedispensingEnddate (auto 2 år) hvis slutdatoer mangler Bug Intern
FMK-6025   Generering af næste periode skal finde sted OGSÅ ved akutperioder, bortset ved Akut supplerende pakning Bug Intern
FMK-6026
I forbindelse med gennemgangen af workflowet med akutte DD perioder, blev vi opmærksomme på at det kunne være problematisk hvis en akut, ikke supplerende, DD periode kunne være overlappende med mere end 1 ikke akut DD periode. Så vi indfører valideringer skal afhjælpe at dette ikke kan komme til at ske fremover.
DD akutte period skal stå alene, eller være dækket af max 1 anden ikke akut period Bug Validering
FMK-6027
Nye regler omkring DD akutte supplerende perioder. 1: De skal nu være på at DD kort for sig selv 2: Der kan ikke skiftes fra/til akut supplerende pakning
DD akut - skift af akutmarkeringen / supplerende pakning Bug Validering
FMK-6028
StartEffectuationOfDDPeriod fejler nu hårdt hvis der er seponerede/uløbne lægemiddelordinationer på dosisdispenseringskortet. Tidligere udløste det kun en advarsel.
Påbegynd DD periode skal fejle, hvis der er seponerede LMO'er på kortet Improvement Validering
FMK-6029
Hvis en lægemiddelordination er seponeret/udløbet advares om dette, og så er øvrige advarsler om samme lægemiddelordination irrelevante.
Skip øvrige DD advarsler hvis Lægemiddelordinationen er seponeret Improvement  
FMK-6036
FMK benyttede fejl-agtigt den source-dato som var blevet angivet for takst-lægemidler når den lavede validering på ulovlig substitution i dosisdispensering. Dette er ændret således at vi istedet altid benytter dags dato. Hvis ordinationen's lægemiddel er udgået, vil FMK ikke længere validere på om en evt. substitition er ulovlig, men advarer i stedet apoteket om a ordinationen's lægemiddel er udgået, og der derfor ikke valideres på substitution. Enhver substitution til et andet lægemiddel hvor der er valgt "Ej substitution" vil stadig være ulovligt, også selv om ordinationen's lægemiddel er udgået!
Validering af substitution - når substgruppe ændrer sig i Medicinpriser Bug Intern
FMK-6037   ReceptModule fejl skal ikke ind i FMK's interne fejl-liste, skal holdes seperat Bug Intern
FMK-6040
Det valideres fremover at DD perioder på tværs af kort ikke må køre forskudt af hinanden, altså der må ikke overlappe med hinaden uden af de er fuldt dækkende.
Dosisdispenseringsperiode på tværs af kort skal ikke laves forskudt Bug Validering
FMK-6041   Ret fejltekster vedr. doseringsstart/slut Story Data justering
FMK-6043
Visse DD advarsler er primært henvendt til apoteket, og filtreres derfor fra på DD PDF'en. Det drejer sig om følgende: Substitutionen er ikke valideret, da det ordinerede lægemiddel er udgået Lægemidlet er ikke i pakkeapotekets sortiment FMK har ikke verificeret overensstemmelse mellem mængderne i ordinationen og det planlagte <årsag>
Filtrer specifikke DD warnings fra på DD PDF Improvement Data justering
FMK-6044   Performance optimering af CreatePlannedDispensing Bug Intern
FMK-6045   NPE i GetDrugMedicationHistory ved pauseperiode uden startdato/tid Story Intern
FMK-6046   FMK bytter om på XeCPR og CeCPR når den kalder ECPR servicen Bug Intern
FMK-6048   Advarsel om nye DD recepter også i perioder i status 'Apoteksbehandling påbegyndt' Bug Validering
FMK-6050
De ændres således at man ikke må ændre akut-statusen for DD perioder efter den er sat klar til pakning. (dvs der må hverken påsættes eller ændres til anden akut-status)
Ændring af akut-status må ikke ske efter periode er sat "Klar til pakning" Bug  
FMK-6053   Advarsler om sortiment kommer for tit Bug Validering
FMK-6054
PLO har ønsket en ny afvisningsårsag "_Medicinen kan købes i håndkøb_".  FMK klinisk brugergruppe har tilsluttet sig ønsket og FMK styregruppe havde ingen kommentarer.
Ny afvisningsårsag på receptanmodning Improvement  
FMK-6087   DD, Whitelistning for RH, RS, extended validation format change New Feature Intern