Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5663
Styrkeangivelse mangler og pause samt op-/nedtrapninger vises ikke hensigtsmæssigt.
PDF print af flere perioder og nedtrapning Bug  
FMK-5670   DD pdf print Status bør fremtræde tydeligere - fx vigtigt ved 'Kasseres' Bug  
FMK-5696
Der advares hvis den planlagte/pakkede mængde ifm dosisdispensering ikke svarer til den ordinerede mængde i henhold til lægemiddelordinationen.
Implementer døgndosisvalidering i DD Improvement Validering
FMK-5723   DD pdf - ny ordination / recept, som ikke er tilføjet dosiskort endnu Improvement  
FMK-5726
Advarsel på DD kort om lægemiddelordination ændret skal ikke vises, hvis ændringen på LMO'en er sket efter 'apoteksbehandling påbegyndt'.
Advarsel om lægemiddelordination ændret Bug Validering
FMK-5746   Advarsel om lægemiddelordination ændret skal være mere specifik Improvement Validering
FMK-5747
Jævnfør diskusioner på End2end test skal DD summary ændres så den returnerer første fremtidige periode hvor deadline endnu ikke er overskredet i stedet for første fremtidige periode hvor startdato ikke er overskredet. Bemærk udvidet valideringer omkring DD vil også benytte disse datoer.
Datoer i DD Summary ændres Improvement Data justering
FMK-5760   DD PDF Layout ændringer Story Data justering
FMK-5761   DD PDF: Der skal ikke være linjeadskillelse mellem lægemiddelnavn og visuel beskrivelse Bug Data justering
FMK-5775
Det er blevet besluttet af FMK's beregende dosiskort ikke længere skal vises, og dermed lukkes der i første omgang for hentning/visning af disse beregende dosiskort gennem GetDoseDispensingCard service + hent pdf.
Beregnet dosisdispenseringskort fjernes fra FMK Improvement Data justering
FMK-5782
DD Sortiments-validering udvides med tjek af substitutionsgrupper, for lægemidler i taksten, i følgende services: CreatePlannedDispensing, UpdatePlannedDispensing & StartEffectuationOfDoseDispensingPeriod. Der advares herefter ikke hvis en lægemiddel i samme substitutions-gruppe findes i sortiment.
DD sortiments-validering skal kigge på substitutions-grupper Improvement Intern
FMK-5797   Advarsel om nye DD recepter på DD kort hentet på dato Bug Validering
FMK-5799   DD PDF: manglende stiplet linje-adskillelse mellem fast og PN perioder Bug Data justering
FMK-5803
Der vil nu forekomme en advarsel med kode 2990 (severity high) på Dosisdispenseringskortet hvis patienten er død
Advarsel om at patienten er død på DD-kortet Improvement Data justering
FMK-5806
Enkelte fejl-meddelelser fra EO services har returneret en forkert Key, hvis Organisations-identifier var forkert, blev organisations-typen forsøgt anvendt som key for orgId.
medicinkortet.exceptions.Key Missing Bug Intern
FMK-5807   SupplementaryInformation på recept mappes ikke ud. Bug Data justering
FMK-5810   Søg planlagt dispensering må kun foretages for eget apotek New Feature Validering
FMK-5812   PersonIdentifierSource MedicineCardKey skal valideres til at være et tal Bug Validering
FMK-5814
Skemaet for GetPrescriptionResidualAmountResponse tillader ikke et svar uden mindst 1 recept, hvis der ikke kunne findes restudleverings-informationer vil FMK derefter have en skema-valideringsfejl. Dette rettes således at hvis alle recepter fejler, vil en fejl med kode 604 i stedet med besked om der ikke kunne beregnes restudlevering på nogen af de indsendte recepter.
GetPrescriptionResidualAmount returnerer nogle gange tomt response Bug Snitflade
FMK-5815   Implicit samtykke til privatmarkering for paknings/udleverings apotek Improvement Validering
FMK-5817
I E5 er det understøttet at der kan oprettes recepter til personer uden CPR på ikke takst-lægemidler, ved at der tilføjes et Drug element i requsten. Hvis Dispenseing derimod sattes til Reiterated eller DoseDispensed blev lægemidlet ikke sat korrekt og fejlede derfor i recept-modulet.
E5 Recept til person uden CPR får ikke påsat Drug korrekt fra request. Bug Intern
FMK-5819   DD ordination håndtere ændring af pausering start korrekt Bug Intern
FMK-5822   Recept til person uden CPR skal hente source korrekt Bug Intern
FMK-5826
Det er blevet aftalt,at EOJ systemerne sender et "Indkøbskurv Apotek" med lokationsnummer 0. Hvis lægen opretter recepten med et specifikt apotek, så fjerner FMK apoteket. Dermed sikres, at alle recepter kommer til indkøbskurven, hvorfra bestillingerne samlet kan sendes til apoteket.
Bedre understøttelse af Indkøbskurv New Feature Data justering
FMK-5827
Det er blevet besluttet at de udvidet valideringer skal have et nyt, mere konsistent, format. Vi starter med at afprøve dette nye format på de seneste indførte udvidet valideringer, kode 10004 til 10013.
DD udvidet-validering skift til nyt format Story Validering
FMK-5828   StartEffectuationOfDDPeriod i preflight skal returnere ny status New Feature Data justering
FMK-5834   DD PDF: form og styrke skal også anføres når der er foretaget substitution Story Data justering
FMK-5837   Apoteks-Effektuering på lokal pakning uden source-date fejler nogle gange Bug Intern
FMK-5843   ASCP00123096 DD PDF fejl (forkert overskrift samt linje mellem lægemiddel/visuel beskrivelse) Story Data justering
FMK-5849   Beregn ValidTo i Erstat Recept New Feature Data justering
FMK-5851   Nulpointerexception i CreatePlannedDispensing Bug Intern
FMK-5852   Nulpointerexception i UpdateDrugMedication Bug Intern
FMK-5861   Nullpointer i erstat-recept ved erstatning af DetailedDrugText recept Bug  
FMK-5865   Fejl vedr. implicit samtykke Bug