Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-4196   Skifte fra MySQLConnector til MariaDBConnector i FMK Task Intern
FMK-5462   Afvisning af automatisk dd recept-anmodning skal give info til lægen med Udvidet-Validering Bug Validering
FMK-5676   DD PDF: stiplet linje mellem perioder Improvement Intern
FMK-5680   SearchMedicineCard tomme skema elementer håndteres dårligt Story Validering
FMK-5691
Retransmission har tidligere inkluderes message-header, dette blev gik vi væk fra ved at fjerne message headeren således de kun var selve requesten der var vigtig, fjernelsen af message-header blev dog ikke gjort korrekt hvis requesten indholdte newlines fx i tekst-felter.
Retransmission fejler i sammenligning hvis request indeholder newline Bug Intern
FMK-5693
Setting Dose Dispensing on Hold will be disabled for now, pending internal discussions as to its concrete and proper usage, to be enabled later.
SetOnHold disables med property-styring Story Validering
FMK-5694   Udvidet-Validering: Pausering af DD ordination i fastlåst periode Story Validering
FMK-5695   Mulighed for at hente fremtidige dosisperioder Improvement Validering
FMK-5698   Opsplitning af poser på DD pdf Bug Data justering
FMK-5699   Indikation skal med på DD pdf. Improvement Data justering
FMK-5701   Pausering af LMO, validere ikke at period start+slut giver mening Bug Validering
FMK-5704   Udvidet-Validering: Afpausering af DD ordination i fastlåst periode Story Validering
FMK-5705   GetMedicineCardAsPDF fejler grimt ved ukendte print-type Bug Intern
FMK-5706   Påbegynd DD periode skal kigge efter recepter på alle LMO versioner Bug Intern
FMK-5707   Udvidet-Validering: Seponering af DD ordination i aktiv dosisdispensering Story Validering
FMK-5709   Udvidet-Validering: Ændring i behandlings-tidspunkter af DD ordination i aktiv dosisdispensering Story Validering
FMK-5711   ASCP00122332 Intern server fejl ved kald til receptmodul Bug Intern
FMK-5714   Udvidet-Validering: Fortryd seponering af DD ordination i aktiv dosisdispensering Story Validering
FMK-5715   Udvidet-Validering: Ændring af lægemiddel på DD ordination i aktiv dosisdispensering Story Validering
FMK-5719   Udvidet-Validering: Ændring af/til ikke-struktureret dosering i DD ordination i aktiv dosisdispensering Story Validering
FMK-5721   Udvidet-Validering: Ændring til må ikke substitueres på DD ordination i aktiv dosisdispensering Story Validering
FMK-5725   Fejlkode 498 har gammel status-tekst, opdateres til ny Bug Validering
FMK-5728   Pause udvidet validering vedUpdateDrugMedication indføres på lig PauseDrugMedication Bug Validering
FMK-5732   DrugId SourceDate på magistrel gemmes uden tidspunkt når source-date undladt i request Bug Intern
FMK-5734   Planned Administration uden enheder Bug Data justering
FMK-5741
GetExplicitDoseDispensingCard servicen fejler i at hente en patients dosiskort, så snart der er et dosdispenseringskort som ikke har/havde en periode i det ønskede tidspunkt, dette ændres således at hvis der findes et andet dosisdispenseringskort som har en periode i det matchende tidspunkt så returneres denne, kort som ikke har en periode der matcher det ønskede tidspunkt returneres ikke.
Hent dosisdispenseringskort fejler på personer med flere kort Bug Intern
FMK-5749
{color:#1f497d}følge Receptbekendtgørelsen kan en læge iværksætte i bero, det skal gøres ved at kontakte apoteket – der da foretager den praktiske handling på vegne af en læge. Ved overgangen til dosisdispenserings kort på FMK, bliver det således muligt og nødvendigt at apotekspersonalet kan sætte denne markering, og dermed sikre at apoteket ikke pakker unødigt{color} {color:#1f497d}Rollerne: Apoteker, Apoteksansat, Assistent for Apoteker & Behandlerfarmaceut får hermed mulighed for at sætte DD i bero, det vil stadig ikke være muligt for andre roller.{color}
Apoteks bruger roller bør kunne sætte DD i bero, også selv om der er spærret for andre roller Story Intern
FMK-5751   Automatisk recept-fornyelse, fallback to recept udsteder hvis ikke egen læge findes Story Intern
FMK-5753
En fejl i skema: i CreateOrderRequest, har CreatedBy modifikatoren en minoccurs="0", dette er en fejl, og der vil derfor blive valideret at denne skal forefindes i requestet.
EO CreateOrder fejler grimt hvis modifikator mangler Bug Validering
FMK-5764   Fejl ved Slet PlannedDispensing Bug Validering
FMK-5765
Dosisdispensering: Når pakkeapoteker substiturere til noget i sortiment, nå pakningen så er færdig, replikeres denne subtitution ned på de enkelte planned dispensings (såfremt de ikke er rettet efter perioden blev startet). Dog tjekkes der ikke om hvis der er valgt en subtitution fra borgeren (SubstitutionChosenByPatient) om dette pakkede lægemiddel er det samme. Dvs at det nye lægemiddel kom til at fremstå som om det stadig var valgt af patienten, dette rettes således at hvis der skiftes lægemiddel, fjernes denne markering.
SubstitutionChosenByPatient rettes ikke når pakkeapotek laver substitution under pakning Bug Intern
FMK-5767   Hent medicinkort 1.4.6 validere og mapper ikke PersonIdentifier korrekt Bug Intern
FMK-5769   Validering af whitelistingheader med ukendt rolle fejler grimt Bug Intern
FMK-5802   XML Output validation fejl på Hent Dosisdispenseringskort Bug