Medicinkortet: Issues Vers. RM 1.37.3


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5500
Organisationer i modifikator er i visse tilfælde, i en periode, blevet registeret forkert på recepter. Disse bliver nu "repareret" inden de returneres.
ASCP00121282 Stamdatamodul cacher organisationer forkert Bug Intern
FMK-5534   Apotekssnitfladen kan ikke returnere recepter oprettet til brug i praksis vha. SOR id Bug Intern
FMK-5538
Tillad at der oprettes både DD recepter og pakningsrecepter i samme kald
Forældet validering af DD recept sammen med ikke DD recept Bug Validering
FMK-5600   Opret recept fejler med Unexpected role 'Borger med handlingsfuldmagt' Bug Intern
FMK-5631   GetPrescriptionRequest på SOR organisation giver schemavalideringsfejl på response Bug Intern
FMK-5632   Det skal være tilladt af afbryde ekspedition af recept hvis apotek er nedlagt Bug Validering