Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5483
Det har hidtil været således at apoteket har fået en fejl hvis der forsøges at starte en DD periode hvor recepten til en planned dispensing er oprettet efter periodens deadline. Eftersom deadline nu ændres til tidspunktet hvor perioden startes, skal dette tidspunkt bruges under start af recepten frem for periodens deadline.
Apoteket kan ikke påbegynde DD perioden hvis recepten er oprettet efter deadline Bug Intern
FMK-5494   Beskrivelse skal med på DD pdf print (description fra sortimentllisten) Improvement Data justering
FMK-5499
Pauserede lægemiddelordinationer udelades nu automatisk af pakkegrundlaget ifm Dosisdispensering.
Pauserede lægemidler skal automatisk udelades af DD pakning Improvement Data justering
FMK-5506   Ingen advarsel om privatmarkering på Dosisdispenseringsfanen Bug FMK-online
FMK-5519   Fuldmagt virker ikke med 20150101E4 kald Bug Intern
FMK-5521   NPE i GetDoseDispensingCard, kendt katalog men planned dispensing med DetailedDrugText / Privatmarkering Bug Intern
FMK-5523   StamDataCacheTest.testCheckCache() feler på byggeserveren Bug  
FMK-5524   PlannedDispensing SubstitutionDrug med DetailedDrugText forbydes Bug Validering
FMK-5527   UpdatePlannedDispensing race-condition ved update Bug Intern
FMK-5529   Tillad flere versioner af DosisTilTekst styret af property Bug Intern
FMK-5530   Property oprydning Improvement Intern
FMK-5537   AutoCertTest, RoA & Indikation, Text må godt mangle så længde Kode er rigtig Bug Intern
FMK-5538
Tillad at der oprettes både DD recepter og pakningsrecepter i samme kald
Forældet validering af DD recept sammen med ikke DD recept Bug Validering
FMK-5541   Recepter skal ikke sættes til inaktive når dosisdispensering sættes i bero. Improvement Data justering
FMK-5542
Det eksplicitte dosiskort returnerer nu en advarsel, hvis der ændres dosering i dosisdispenseringsperioden.
Advarsel om doseringsændring på eksplicit Dosisdispenseringskort Improvement Data justering
FMK-5547   Diverse ændringer til DD-pdf Improvement Intern
FMK-5548   Magistrelt lægemiddel uden forskrift på "forbudt" atc skjules ikke for forældre Bug Data justering
FMK-5554   Et antal requests mangler ReportedBy element, laves i E5 Bug Snitflade
FMK-5555
Der skal ikke advares om substitution, hvis der 'substitueres' til det samme drug som på lægemiddelordinationen.
Advarsel om Ej Substitution på DD-kort på en ordination Bug Data justering
FMK-5556   Null i DD warning Bug Intern
FMK-5564   1.4.4E2 Opret recept med validTo uden ValidFrom ender i IllegalStateException Bug Validering
FMK-5567   Ændret logning af paknings-substitution Improvement Intern
FMK-5572   X-eCPR ind i FMK Improvement Snitflade
FMK-5583   Forsøg på SetReviewed på ikke registeret nyfødt med UpdateMedicineCard giver IllegalStateException Bug Intern
FMK-5585
Når apoteket starter effektuering af en DD periode, vil deadline for denne periode automatisk sættes til kalds-tidspunktet.
StartEffectuationOfDDPeriod skal sætte deadline til kaldstidspunkt Bug Intern
FMK-5587   E3 GetDoseDispensedPrescription service Impl Story Ny funktionalitet
FMK-5598   Behandlerfarmaceuter må IKKE oprette reitererede recepter Improvement Intern
FMK-5600   Opret recept fejler med Unexpected role 'Borger med handlingsfuldmagt' Bug Intern
FMK-5610   GetDrugMedicationHistory giver response validation error Bug Data justering
FMK-5611   Apoteksudleveringer ved magistrelle lægemidler beriges ikke Bug Intern
FMK-5614   OIOSaml oprydning Task  
FMK-5616   XML Output validation fejl i SearchEffectuations Bug Intern
FMK-5624   Svartiden på createPrescriptionMedication fordoblet i FMK 1.4.6.26b Bug Intern
FMK-5628   Deadline ændres til 'Tidsfrist for ændring' Improvement Data justering
FMK-5631   GetPrescriptionRequest på SOR organisation giver schemavalideringsfejl på response Bug Intern
FMK-5633   Error 10004 skal ikke komme hvis der kun findes fremtidige perioder hvor deadline ikke er overskredet Story Validering
FMK-5638
Forsøg på at sætte medicinkort ajourført eller ikke ajourført på en nyfødt ikke registeret i FMK ente i intern server fejl, dette rettes op således at den udvidet validering med kode 10000 returneres i stedet så den nyfødte kan registeres.
Intern Server Fejl ved SetMedicineCard(Not)Reviewed for nyfødt Story Intern
FMK-5639
Forkerte oplysninger på kendte lægemidler skal korrigeres i svar fra FMK.
Substituded drug i DD skal beriges ud fra stamdata Bug Data justering
FMK-5646   FMK fejler med afsendelse til auditlog af medicinkort til institutioner Bug Intern
FMK-5654   Udelad brugerens navn på print, også på borger-print Bug Data justering
FMK-5655   DD PDF: doseringsperioder filtreres forkert Bug Data justering
FMK-5658   DD PDF: flyt "printet af" dato til selvstændig linje Bug Data justering
FMK-5659   Validering af IterationNumber=1 skal ikke ske for behandlerfarmaceuter Bug Validering
FMK-5665   Adressen fra eCPR skal vises så godt som muligt Improvement Data justering
FMK-5666
Da det blev vedtaget at de 2 nye services GetOrder og SearchOrders som blev indført i forbindelse med E5 også skulle indføres i E2, så fjernes de hermed fra E5, da der ikke er nogen forskel i request/response på de 2 snitflader.
GetOrders, SearchOrders fjernes fra E5, blev flyttet til E2 Story Snitflade
FMK-5674
Det blev opdaget et uheldigt sammenfald mellem medicinkort til institutioner (PersonIdentifierSource="SOR") og oprettelse af recepter til brug i praksis for SOR organisationer, OrganisationIdSource="SOR" har samme navn blev de desværre forvirret med hinanden. For at rette dette vil SOR som PersonIdentifierSource ændre navn til SORPERSON.
Medicinkort til institutioner: PersonIdentifier source SOR ændres til SORPERSON Story Snitflade
FMK-5675   DD Stavefejl i fejlbesked Bug  
FMK-5678   DD pdf styrkeangivelse for ordinere / ekspederet lægemiddel Bug  
FMK-5682   Kald eCpr2-service før opslag i replika Improvement Intern
FMK-5713   Til brug i praksis på SOR fejler i GetNewOrders service Bug Intern