Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-4713   Samtykke-parameter til SBO Improvement  
FMK-4932   ASCP00120538 App-fanen skal håndtere OpenID Improvement  
FMK-4961
Selv om der ikke findes nogen doseringsforslag, er det muligt at udfylde felterne i skærmbilledet. Disse felter burde slet ikke være der og måske burde doseringsforslag være dimmet. Brugeren burde henledes direkte til struktureret dosering som default.
Doseringsforslag på "andre lægemidler" findes ikke og burde springes over Bug  
FMK-5002   Afbryd ekspedition påbegyndt af et apotek, der nedlægges Bug  
FMK-5220
Da ordet deadline ikke fortæller noget om, hvad for en "Deadline", der er tale om, skal ordet skiftes ud med "Tidsfrist for ændring".
Deadline for dosispakning skal ændres fra "Deadline" til "Tidsfrist for ændring" Improvement  
FMK-5282   Opsplitning af info-ikon for åbne recepter / effektueringer på LMO Improvement  
FMK-5336   Stort memory-forbrug pga uhensigtsmæssighed i den anvendte CXF-version Bug FMK-online
FMK-5441   Hent eksplicit DD kort på specifik dato fejler Bug  
FMK-5465   Nyt sæt i bero fejl vises ikke til brugeren Bug Validering
FMK-5481   Valg af ansættelsessted bør omstruktureres, så dynamisk tilføjede SOR-organisationer kan håndteres Improvement FMK-online
FMK-5484   Sortering ikke muligt i Tilføj/Fjern LM til DD kort Bug  
FMK-5503   Fejl ved pausér/afpausér/seponér/afseponér hvis lmo ikke har et drugid Bug FMK-online
FMK-5511   Valg af mindste pakning for behandlerfarmaceuter Improvement FMK-online
FMK-5513   Man kan hverken oprette eller opdatere et dosisdispenseringskort Bug  
FMK-5532   Ingen pakninger ved ekspedering af magistrel recept Bug FMK-online
FMK-5533   Effektuering af magistrelt lægemiddel giver fejlbesked omkring udgået lægemiddel i FMK-U Bug FMK-online
FMK-5539   Fejl ved manglende doseringingsforslag (ASCP00121591) Bug FMK-online
FMK-5551   I Dosisdispenserings fanen, kan man ikke gå fra Pakning Påbegyndt til Pakning afsluttet hvis man både er Udleveringsapotek og Pakningsapotek Bug FMK-online
FMK-5581   Behandlerfarmaceuter kan oprette reitererede recepter Bug FMK-online
FMK-5582   FMK-online skal kunne håndtere ny sortype "apoteksfilial" New Feature FMK-online
FMK-5593   Privatmarkeret dd-recept fejler ved 'rediger planlagt dispensering' Bug  
FMK-5597   Sæt / fjern privatmarkering Improvement  
FMK-5605   GK 7.2 - Det skal være tydeligt, hvis DD er sat i bero Bug FMK-online
FMK-5606
Receptens udløbsdato bliver af backenden sat til 30 dage efter doseringsslut. Dette vises ikke i forbindelse med oprettelse af recepten, men først efter recepten er sendt. Korrekt udløbsdato skal vises, mens brugeren opretter recepten.
Tilpasning af receptens gyldighedsdata i forbindelse med doseringsslutdato. Bug FMK-online
FMK-5607   Advarsler fra receptmodul ifm. annullering af recepter vises ikke når disse lukkes automatisk ved seponering af LMO Bug  
FMK-5613   Dialog til opret løs recept med eller uden cpr blokerer, så der ikke kan oprettes Bug FMK-online
FMK-5625   Support for X-eCPR i FMK-Online Bug  
FMK-5626   Apotekere henter kun borgervalgt medicin når de siger at de har samtykke Bug FMK-online
FMK-5629   Man kan ikke ændre samtykke som Apoteker på Dosisdispenseringsfanerne Sub-task FMK-online
FMK-5634   Bruger med flere autorisationer kan ikke logge på FMK-Online som administrator (ASCP00121909) Bug FMK-online
FMK-5637   Dosering start og slut skal dynamisk sættes ind i planlagt administration Sub-task FMK-online
FMK-5643   FMK-Online mangler et error ikon Story FMK-online
FMK-5660   Doseringskort kan ikke genoptages hvis personidentifier source er forskellig fra CPR Bug FMK-online
FMK-5661   Behandlerfarmaceutens DD-recept Bug  
FMK-5700   Sortering af lægemidler på DD fanen Bug FMK-online
FMK-5710   Gør det muligt at slå minlog og medhjælplog til og fra hver for sig via konfiguration i både minlog1 og minlog2 viewer Bug  
FMK-5712   minlog2-viewer: Vis også klokkeslet i datokolonne Bug FMK-online
FMK-5717   Tilføj/Fjern i Dosisdispenseringskortet skal have ikoner til at kommunikere status Sub-task FMK-online
FMK-5720   Ved redigér LMO: Knap til justering ift. DD-periode disables altid når der findes et matchende doseringsforslag Bug FMK-online
FMK-5722   FMK-online genkender ikke en udvidet valideringsfejl der efterfølger en anden udvidet valideringsfejl Bug FMK-online
FMK-5730   Ikke-itererede doseringsforslag giver schemavalideringsfejl Bug FMK-online
FMK-5735
Der findes privatmarkeringer på en patient. Der vises detailbilledet og privatmarkerede ordinationer skal vises (fx med patientens samtykke). Derefter findes en anden patient frem, der også har privatmarkerede ordinationer. Her vises ikke kun hængelåsen, men hele detailbilledet fra starten af. - Dette burde ikke være tilfældet. Detailbilledet skal altid være klappet sammen ved opslag på en ny patient med privatmarkering.
Privatmarkering - detailbillede forbliver åben for alle patienter efter første åbning på en patient Bug FMK-online
FMK-5739   defaultCPRResponseErrorHandler mangler et check for at skippe "nej" i udvidet validering Bug  
FMK-5745
Når man går ind på FMK fanen i 144 i IE, så kan man ikke se Hent PDF knappen
ASCP00122433, Hent PDF i doseDispensingSummary bliver ikke vist i IE Bug FMK-online
FMK-5748   Visning af doseringsforslag fejler på "blanke" forslag, der kun indeholder en doseringsenhed Bug  
FMK-5750   PN-dosering med MMAN-dosering kan ikke redigeres Bug FMK-online
FMK-5752   "RemoteLog" af fejl i klienten virker ikke i alle tilfælde Bug FMK-online
FMK-5754   Apoteker Brædstrup apotek kan ikke få adgang Bug FMK-online
FMK-5766   Ved opret/redigér LMO: Hvis lægemiddel-felt forlades uden der er valgt et fremsøgt lægemiddel, indsendes noget andet end det der fremgår Bug FMK-online
FMK-5777   Doseringsforslag vises med "null" i doseringsteksten Bug FMK-online