Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5369   SOR PersonIdentifer til Medicinkort til institutioner Story Ny funktionalitet
FMK-5436   NPE på gammel apoteks-snitflade GetAdressed hvis ikke MarkInProgressAtLocationNumber er sat Bug  
FMK-5467   Det skal være tilladt at tilbagedatere ValidFrom på en recept Improvement Validering
FMK-5495   Erstat recept i apoteker fanen får følgende fejl Følgende felt(er) skal være sat: createdByOrganisationType(Name) Bug  
FMK-5505   InternalServerError i RM ved ukendt recept Bug Validering