Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-4003   FMK bør teste at alle properties har korrekt format Improvement Intern
FMK-4886   Recept kun tilladt på pakninger, der er knyttet til LMO'ens drug - bør det være anderledes ? Story Validering
FMK-5306   Restudleveringer skal returnere alle fejlende recepter når der er nogle der fejler Improvement Snitflade
FMK-5369   SOR PersonIdentifer til Medicinkort til institutioner Story Ny funktionalitet
FMK-5394   Valider apoteker på pakkegrupper Bug Validering
FMK-5418   Organisationstype mappes forkert i den returnerede fejlmeddelelse Bug Data justering
FMK-5419   ASCP00120948 Invalid status sendes ikke ud på hverken det beregnede eller det eksplicitte DD kort Bug Data justering
FMK-5424   ASCP00120895 Dosis-til-tekst indsætter unødvendige tegn ved suppl. tekst Bug Data justering
FMK-5425   PersonIdentifierVO.toString() giver stærkt forøget splunk-auditlogning Improvement Intern
FMK-5431   Oprydning af midl. SorOrganisationer-tabel Story Intern
FMK-5434   NPE i AdjustDosageChangeHelper ved update uden TreatmentStart Bug Intern
FMK-5435   UploadDrugCatalog smider ServiceException ved forsøg på at uploade catalog, fejl i SQLCreator Date -> TIMESTAMP Bug Intern
FMK-5443   NPE i getDoseDispensingCard ved udløbende LMO betegnes som seponerede Bug Intern
FMK-5445   Restudleveringer tester for strengt på styrke Story Validering
FMK-5449   Deadline skal hedde Tidsfrist for ændringer i fejlbesked / udvidet validerig Bug Data justering
FMK-5450
Det gør at vi ikke kan lave DDL på MedicineCards tabellen.
Undgå at forårsage en Duplicate Key error på mariadb Improvement Intern
FMK-5452   Cachen til Bemyndigelse stamdata mangler i inteligent cache Bug Intern
FMK-5454   Opret Planlagt Administration giver fejl ved CPR-skiftet person Bug Validering
FMK-5458   Registrering af POR med samme SOR-kode overskriver ikke gammel relation Bug Data justering
FMK-5463   NPE i DoseDispensingHelper addToBag, AdminInstruction = null Bug Intern
FMK-5464   muligheder for NPE ved ukendt rolle i modifikator Bug Intern
FMK-5467   Det skal være tilladt at tilbagedatere ValidFrom på en recept Improvement Validering
FMK-5468   Recept ValidTo må maks. være 30 dage efter ordinationens udløb Improvement Data justering
FMK-5470
Rollen "Plejehjemsassistent" har ikke være opsat korrekt i FMK, dette rettes
Rollen Plejehjemsassistent forkert defineret i FMK Bug Intern
FMK-5485   Oprettelse af ny periode efter kasseret rulle er ikke mulig Bug Validering
FMK-5488   §4 recepter kan fejlagtigt laves reitererede, hvis man sættes PackageSource=Local Bug Validering
FMK-5489   Ved oprettelse af flere recepter i samme kald får vi ikke sendt præparat med til Eventbox Bug Data justering
FMK-5491
Source Local på AdministrationVej, Indikation, ATC, Lægemiddel-Form og Pakkestørrelse skal desupporteres, da de allerede bliver valideret som medicinpriser, i første omgang vil det sige at FMK retter source=local til medicinpriser på vej ind.
Source Local på RoA, Indikation, ATC, DrugForm, PackageSize skal fixes på vej ind i FMK Improvement Data justering
FMK-5492   Afvist receptanmodning oprettes i Eventbox uden lægemiddel Bug Data justering
FMK-5497   Udelad brugerens navn på print, både FMK print og DD pdf print. Skriv kun organisationsnavn Improvement Data justering
FMK-5504   KRSImporteret takst i jenkins Improvement Intern
FMK-5510   Logning af recept-fejl for recept til brug i praksis fejler grimt Bug Intern
FMK-5512   AutoCertTest Fejler forkert ved test 32, hvis DeliveryPriority ikke er sat + CertTest der fejler hårdt stopper nu korrekt Bug Intern
FMK-5514   AutoCertTest Opret-recept tests kan fejle grimt hvis ved opret recept og opret DM + recept Bug Intern
FMK-5516   RegisterPatientRelation mapper kun sidste identifier ud i response Bug Intern
FMK-5517   Substitution på recept skal også kunne foregå hvis drug på LMO er udgået Improvement Validering