Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5263   Integrer Ecpr2 Servicen i FMK Improvement Intern
FMK-5331   E5 POR mangler modificators og request-parameter Bug Snitflade
FMK-5349   eCPR, Dump-Restore skift til ny snitflade Improvement Snitflade
FMK-5353
Det er blevet besluttet at kald til Register/Remove PatientOrganisationRelation foretaget af et system (I.E. foretaget med et VOCES Certifikat) ikke skal i Minlog for patienten.
Register/RemovePatientRelation med VOCES skal ikke MinLog'es Story Intern
FMK-5354   Nogle tidspunkter bliver returneret i lokal tid i svar Bug Snitflade
FMK-5355   POR E5, Remove-Relation skal kunne kaldes uden CPR Story Snitflade
FMK-5357   Oprydning af PersonIdentifier efter InternalPersonId er indført Task Intern
FMK-5358   Restore fejler med ClassCastException pga. gammelt HashedPausedByPID felt Bug Intern
FMK-5359   NPE i UploadDrugCatalogFacade Bug Intern
FMK-5362   GetOrdersRequest/SearchOrdersRequest I 1.4.4E2 Bug Ny funktionalitet
FMK-5365   NPE på test2 under logning af CreatePrescription Bug Intern
FMK-5368   ASCP00120675 NPE når behandlerfarmaceut opretter recept, og tidl. recept er udstedt af person med udløbet autorisation Bug Intern
FMK-5370   Facade har stadig String personIdentifier Bug Intern
FMK-5371   Nye tidpsunkter for recepter i GetMedicineCardVersion Story Snitflade
FMK-5373   Certtest bruger i nogle tilfælde forkert whitelisting Bug Intern
FMK-5376   Mulighed for at returnere blank DDKort pdf Improvement Data justering
FMK-5377   Beregn evt. manglende doseringsslut for ikke-itererede strukturerede doseringer Story Data justering
FMK-5382   ASCP00120749 Automatisk certtest godtager ikke uger i source Bug Intern
FMK-5390
På DD kort (og DD pdf) skal Advarsler om seponerede og pauserede lægemiddelordinationer tilføjes datoer. F.eks.: Lægemiddelordinationen er seponeret pr.: 2019-09-02 Lægemidlet er pauseret fra 2019-08-25 til 2019-09-20
DD Advarsler om seponering og pausering skal udvides med datoer Improvement Data justering
FMK-5391   OrderEffectuation, fejler grimt hvis createdBy = Patient Bug Intern
FMK-5395   Nyoprettede DD recepter på DD Print Improvement Data justering
FMK-5396   ASCP00120819: DumpRestore Fejler ved Restore på person med en Organisation IdentifierSource="Test" Bug Intern
FMK-5398   Blank pdf læses med forkert metode Bug Intern
FMK-5410
Indtil videre skal følgende ikke understøttes, med mindre der findes et eksplicit dosisdispenseringskort:  * Sæt i bero * Udvidet validering af dosisændringer på DD patienter * Datoer i dosedispensingsummary * Justering i forhold til dosisdispenseringsperioder
Disable DD features i E2/E4 for beregnede dosisdispenseringskort New Feature Data justering
FMK-5412   Diverse DD pdf rettelser fra møde Story Data justering
FMK-5528   Ny afvisningsårsag ”Fornyes ikke. Der findes allerede en gyldig recept” Story Data justering