Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5350   RM eCPR sendes til Advis/Auditlog Improvement Data justering
FMK-5357   Oprydning af PersonIdentifier efter InternalPersonId er indført Task Intern
FMK-5371   Nye tidpsunkter for recepter i GetMedicineCardVersion Story Snitflade
FMK-5378   Håndtering af Specialvarenumre. Bug Validering
FMK-5392   Recept-Modul, SOR PersonIdentifier support Story Intern