Medicinkortet: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
FMK-5091   ASCP00118389 UndoEffectuation fejler hvis den udføres af anden afdeling Story Validering
FMK-5186
Hvis en apotekseffektuering indberettes uden sourcedate, skal stamdata fremsøges ud fra seneste gyldige stamdata for lægemiddel/pakning
RM bør bruge Paknings source-date til at søge stamdata Bug Intern
FMK-5231
recept med doserings-tekst som indeholder { fejler med intern fejl i receptmodulet
Fejl ved dannelse af fejlmeddelelse for createAndEffectuatePrescription Bug Data justering
FMK-5243
På 1.4.4 snitfladerne er pakningsinformation krævet på apoteksudleveringer. Det bliver ikke indberettet i 1.4.6, så der skal påsættes en default pakning, så der kan returneres noget fornuftigt i 1.4.4 snitfladerne.
Pakning mangler på 1.4.6 DD effektueringer Bug Data justering
FMK-5264   Muliggør brug af alle organisationstyper sammen med SOR-id i receptmodulet Story Intern
FMK-5274
Forbered Receptmodulet til understøttelse af eCPR.
RM understøttelse af eCPR Improvement Intern
FMK-5341   Fejl i receptmodul ved restore af dump uden organisationTypeName Bug Intern