Vaccinationsregister: Issues Vers. DDV 3.0.30


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
DDV-1412   Batchjob: Tilmeld person til forløb baseret på data fra ny 'Orders' tabel Sub-task  
DDV-1414   Påmindelsesmotor: Forløbsspecifik rendering af påmindelsesbreve Improvement  
DDV-1417   Batchjob: Brug SFTP til udveksling af tilmeldingsliste samt importstatus med ekstern partner Sub-task  
DDV-1418   Batchjob: Import af tilmeldinger fra fil til 'ordre'-tabel, svar retur Sub-task Intern
DDV-1421   Service til generering af vaccinepas New Feature Snitflade
DDV-1425   Tilføj 'ExternalBatchImport' og 'VaccinationPlanSubscriptionOrders' til 'ExternalDataRelationDAO' Sub-task Intern
DDV-1426   Påmindelsesfravalg skal kun gælde børnevaccinationsprogrammet Improvement  
DDV-1430   PÅM: For COVID-19 forløb skal første proaktive påmindelse gælde for alle anb. vac. i forløbet Improvement  
DDV-1431   PÅM: Indfør global switch der kan forhindre alle COVID-19 påmindelser Improvement  
DDV-1432   Fix 'orders' DAO, tilføj substring på 'StatusText' kolonnen Sub-task  
DDV-1433   Tilføj check 'active' og 'usable' for VaccinationPlan stamdata i tilmeldingsjob Sub-task