Vaccinationsregister: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
DDV-1166   Update AuditLogModul Client for DDV Improvement Intern
DDV-1316
Ny enumeration value ('medcom:locationnumber') tilføjet skema-filen 'sdsd/2010/08/NameFormat.xsd'. Bedre understøttelse i kode-generede løsninger ved håndtering af behandlerfarmaceut, når den indlejrede udgave fra ddv-schemas anvendes til WhiteLists...
NameFormat skemaet skal udvides med MEDCOM_LOCATIONNUMBER Bug Snitflade
DDV-1318   ddv-schemas skal bygge zip filer med skemaer til distribution via DokuWiki Improvement Intern
DDV-1321   Bedre håndtering af IOExceptions og andre low level fejl fra e-Boks.dk Bug Intern
DDV-1329
Kald til de tre nye services audit-logges pt - men de bør også MinLog'es.
Manglende MinLog af de nye 'NotificationUnsubscription' actions Task Intern
DDV-1330   Automatisk effektuering af anbefalede vaccinationer Improvement Intern
DDV-1331   Implementering af regelmotor til automatisk effektuering af anbefalede vaccinationer Sub-task Intern
DDV-1345   Integration af regelmotor i DDV Sub-task Intern
DDV-1357   Property for skæringsdato for udsendelse af reaktive påmindelser Sub-task  
DDV-1358   Tilretning til proaktivt påmindelsesbrev Improvement