Vaccinationsregister: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
DDV-1241   PÅM: Håndtering af forældre med forskellig tilmeldingsstatus til e-boks Bug Intern
DDV-1288   Support for 'Behandlerfarmaceut' i DDV, read-only adgang Story Validering
DDV-1303   Understøttelse af Behandlerfarmaceuter Improvement Ny funktionalitet
DDV-1304   Behandlerfarmaceuter: Understøttelse af alfanumeriske uddannelseskoder Sub-task Ny funktionalitet
DDV-1306   Behandlerfarmaceuter: Snitfladetilretninger Sub-task