Vaccinationsregister: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
DDV-1234
Påmindelsesfravalg pr. forælder, muliggør registrering af påmindelsesfravalg, der specifikt gælder kombinationen af en borger (barn) og en modtager (forælder). Dermed håndteres situationen, hvor den ene forælder ønsker påmindelser, mens den anden ikke gør.
Snitfladeunderstøttelse af påmindelsesfravalg pr. forælder Improvement Snitflade
DDV-1265   PÅM: 'Notification' batch job stopper ved fejl fra e-boks "hent kvittering" Improvement Intern
DDV-1276   Consumer retry - slet notification status efter 10 retries Bug Intern
DDV-1277   Der renderes i visse tilfælde reaktive breve for proaktive påmindelser Bug  
DDV-1281
Ved opdatering af en eksisterende vaccination bliver "udført af" modifikatoren i nogle tilfælde erstattet/overskrevet af en tidligere modifikator med en anden person men fra samme organisation. Denne rettelse forhindrer, at modifikatorer fremover bliver "byttet rundt" - genoprettelse af eksisterende data vil ske særskilt.
Forkert navn på 'udfører' efter opdatering af vaccination Bug  
DDV-1282   Reducer omfanget af logning ifm. send til e-boks Improvement Intern