Vaccinationsregister: Issues


Forklaring på Kategori:

Key Beskrivelse Type Kategori
DDV-1154   E1: Mulighed for at udlæse information om hvem der har oprettet et forløbsfravalg Bug Snitflade
DDV-1198   NewGetPermissionsAction mangler at tilføjes til audit log messages Bug  
DDV-1207   Det er ikke muligt at kalde DDV 1.4.0E1 med IDWS (POCES-læge og borger) Improvement  
DDV-1208   Tilmeldingslister hentes ukritisk fra e-boks Bug Intern
DDV-1210
Brugere med rollen "supporter" fik ikke adgang til at kalde "GetNotificationUnsubscription" grundet forkert opsætning af rettigheder.
Adm brugere hos Lægemiddelstyrrelsen får fejl vedr. manglende bemyndigelse Bug  
DDV-1211   Kommafejl i påmindelsesbreve Bug Intern
DDV-1213   Fysisk brev sendes ikke hvis én af forældrene ikke er enrolled i eboks Bug Intern
DDV-1214   Flere kommafejl i påmindelsesbreve Bug Intern
DDV-1216   Håndtering af udvidet påmindelsesfravalg - Backend Improvement Intern
DDV-1218   DDV fejler under opstart pga. tilmeldingslister der er for store Bug Intern